Строителство, ремонт и поддържане на пътища
email: office@putnistroeji2001.com тел.: 056 / 844 121

Политика

Политика на ръководството на “ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001” АД по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

Непоколебимото желание и абсолютен приоритет на ръководството е „ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001” АД непрекъснато да повишава качеството на своята работа, като гради ясна политика и стратегия, чиято цел е спечелване на доверието и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и всички заинтересовани страни.

Въвеждането и функционирането на Интегрираната система, съответстваща на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и нейното непрекъснато подобрение са най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме към потребителите, ангажименитте които поемаме за удовлетволяване на очакванията и потребностите на заинтересованите страни и постигането на отлична репутация и трайно присъствие на пазара..

С въвеждане на ИСУ ние си поставяме следните цели, които определяме като задължение с първостепенно значение за ръководството и целия персонал на дружеството:

За реализиране на тези цели в „ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001” АД са създадени условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и усъвършенстване.

Като Изпълнителен директор на дружеството ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност обявената политика да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана, на всички нива в дружеството и пред заинтересованите страни.