Строителство, ремонт и поддържане на пътища
email: office@putnistroeji2001.com тел.: 056 / 844 121

Пътни Строежи 2001 АД

Основен предмет на дейност - строителство, ремонт и поддържане на пътища. Цикълът на строителство е затворен – обхваща дейностите от добиване на инертните материали за пътна основа и производство на асфалтови смеси до строителството на нови пътища или ремонт и рехабилитация на съществуващи такива.

За Дружеството

"Пътни строежи 2001" АД - Бургас е акционерно дружество с изцяло частна собственост.

"Пътни строежи" изпълнява обществени поръчки и поръчки на частни инвеститори. В техническите възможности на дружеството е предаването на краен строителен продукт, отговарящ не само на БДС, но и на новите Европейските стандарти.

Още от нашата дейност...

Вижте нашите завършени обекти, услугите, които предлагаме и клиентите с които сме работили

Клиенти
Обекти
Услуги
Контакти