Строителство, ремонт и поддържане на пътища
email: office@putnistroeji2001.com тел.: 056 / 844 121

Обекти

Изпълнени обекти:

Обект: Възложител:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

„Реконструкция на ул. „Крайезерна” дясно платно от о.т. 472 - 471 - 470 - 248 - 455 - 454 - 452 - 449 - 448 - 445 - 444 - 443 - 442 - 441 - 379 - 357 - 356 -313 - 314 - 315 и ляво платно 512- 513-514 - 257 - 456 - 453 - 451 - 450 - 424 - 447 - 446 - 437 - 438 - 439 - 440 - 380 - 359 - 358 - 355 - 354 - 353 по плана на ПЗ „Север“ на гр. Бургас, в участъка от надлез над товарна гара, връзката с бул. „Т.Александров” до пристанище „Запад“ – етап 1 и етап 2А" Община Бургас (Партньор в Консорциум "ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 БУРГАС КРАЙЕЗЕРНА")
“Рехабилитация на път BGS 2040 /Път III-6009 –Брястовец - Драганово/ в участъка от км 2+496 до 3+586“ Община Бургас
“Рехабилитация на път BGS1039 /с.Рудник – с.Брястовец/ в участъка от км 5+200 до 10+800“ Община Бургас
Обслужващи улици и паркинги от о.т. 1170-о.т.1245-о.т1244 до о.т. 1171 по плана на ж.к. "Славейков" гр. Бургас Община Бургас
СМР по полагане на пътна настилка на улици в населени места-гр.Царево, с.Лозенец, с.Велика и асф.настилка на IV-класните пътища Царево-Лозенец, Лозенец-Велика и Велика-Фазаново Община Царево
Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път II-99 при км 4+433 Община Бургас
Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к.Република УПИ II, кв.172, гр.Бургас и пространството, заключено между бул.”Иван Вазов”, ул.”Хан Крум” и ул.”Цар Петър”-гр.Бургас Община Бургас (Партньор в Консорциум "Хан Крум")
СМР по ремонт и рехабилитация на IV класен път "Царево-Лозенец" Община Царево
Асфалтиране на улици в с.Писменово, с.Ново Паничарево, с.Ясна поляна, с.Веселие Община Приморско
Разширение и преасфалтиране на ул."Странджа", с.Лозенец, Община Царево
СМР по асфалтиране на ул."Гларус" и улица край помпена станция местността "Тарфа" в с.Лозенец, Община Царево
Община Царево
Улица "Оазис", гр.Приморско Община Приморско
Обходен път на гр.Малко Търново от км 0+000 до км 2+681 Изпълнителна агенция "Пътища" - София
Път IV-70187-разклон с.Разбойна-с.Разбойна
Път IV-90628-разклон с.Рожден-с.Рожден
Община Руен
Път IV-90075 "ІІ-99 - Лозенец - Царево" Община Царево
ЛОТ 12/98 "Бургас-Созопол-Приморско" Изпълнителна агенция "Пътища" - София

ЧАСТНИ КЛИЕНТИ:

"Алея от о.т.244 до о.т.245 и паркинги за леки автомобили в обхвата на о.т.245 и о.т.246 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, м."Овошките" "Артстрой 1 Кънстракшън"ЕООД-Бургас
„Пътна връзка към ПИ 026008 в местността „Белез дере”, землище с.Просеник, Община Руен, на път III-2085 (Дъскотна-Айтос)-Руен-Преображенци на км 18+275-дясно” "Експорт ойл"ООД-Бургас
Пътна връзка към "Инсталация за тревни суровини" в имот № 021086, в местността "Азмака", землище с.Просеник, Общ.Руен, обл.Бургас на път III-2085 "Руен-Просеник" км 16+508 "Динстрой 16"ООД-Бургас
Ремонт на път IV-98004 Маринка-Зидарово-Вършило - Мостово съоръжение над р. Факийска "Комплектстрой"ЕООД-Бургас
Ремонт на Главен път в участъка от КПП 1 до кръстовище на територията на „Промет Стийл“ - Дебелт "Промет Стийл" АД - Дебелт
Газификация гр.Бургас - Възстановяване на трайни настилки "Овергаз Инженеринг"АД-Ямбол
Временен път за обслужване строителството на дълбокоморско заустване на отпадни води на ПСОВ Созопол "Северни води"ООД-Бургас
Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец - възстановяване на улични настилки "Евробилд"ООД-Бургас
Асфалтови работи - Довеждащ колектор "Созопол" (от изливна шахта на напорни тръбопроводи КПСт "Пристанище" и КПСт "Хармани" до ПСОВ "Созопол" "Комплектстрой" ЕООД - Бургас
Възстановяване и укрепване на участък от път I-9 "Малко Търново - граница с Турция" при км 316+400 "ЕФГ Билд Груп"ЕООД - Бургас
Асфалтиране път във ВС "Санта Марина" - гр. Созопол "Санта Марина" АД - София
Изграждане на улица и зона за паркиране във вилно селище "Иванови колиби", с.Лозенец "ЛИТ и КО"ЕООД-София
Изграждане на улица пред В.С."Скалите", с.Черноморец "Тобо"ООД-София
Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационни колектори и на ПСОВ в с.Веселие - Асфалтови работи "Хидростроителство"ООД-София
Реконструкция на обслужваща улица о.т.122-125 и прилежащ паркинг до УПИ V-97, кв.4, ж.к.”Зорница”, гр.Бургас "Артстрой 1"ООД-Бургас
Изграждане на път "леко" движение в местност "Кротиря", гр.Поморие "Стройалиянс" ЕООД - Поморие
Строителство на водопровод и канализация в с.Заберново, Община Малко Търново-Асфалтови работи "БХК" ООД - Сливен
Ваканционно селище "Созополис" - вътрешни асфалтови алеи "Шарлопов ПБС" ООД - София
Аварийно укрепване на мостово съоръжение на ул."Васил Левски", с.Росен, Община Созопол - Асфалтови работи "Комплектстрой" ЕООД - Бургас
Реконструкция в Дистрибуционен център на "Нестле България", гр.Бургас - Пътни и асфалтови работи "Стримона строй" ЕООД - Петрич