Начало За нас Клиенти Обекти Услуги Политика Контакти

lolabПътниСтроежи 2001 АД


Клиенти на "Пътни Строежи 2001" АД за последните пет години, останали доволни от изпълнените от нас услуги:

1. Община Бургас

2. Община Приморско

2. Община Царево

3. Община Малко Търново

4. “ВиК”ЕАД-Бургас

5. “Бургаспътстрой” АД-Бургас

6. Летище-Бургас (подизпълнител на „ГБС-Инфраструктурно строителство”АД-София)

7. "Алпине Бау"ГМБХ, кл.България

8. „Път 2004”ООД-Бургас

9. “Станилов”ЕООД

10. "Трейс Груп Холд" АД

11. "Северни води"ООД-Бургас

12. „Торкрет”ЕООД-Бургас

13. „Пътстрой Бургас” ЕООД-Бургас

14. "Сан Сити"ООД-Бургас

15. "Комплектстрой"ЕООД-Бургас

16. "Кроношпан България"ЕООД-Бургас

17. "Аргогруп Екзакт"ООД-София

 

 

Добре Дошли на страницата на Пътни Строежи 2001 АД

 

 

 

 

 

 

© 2013 Пътни Строежи 2001 АД